Buddha in Beeld

Sfeer van Buddha in Beeld
Sfeer van Buddha in Beeld

Buddha in Beeld is een jaarlijks terugkerende thema-expositie over Boeddhisme en Hindoeïsme.
Met informatiekaartjes bij de beelden wordt de betekenis van het Boeddhabeeld eenvoudig en duidelijk uitgelegd.
Er is elk jaar een nieuw thema dat een bepaald aspect uit de leer van Boeddha belicht.
Deze expositie is interessant voor iedereen, die meer wil weten over Boeddhisme en Hindoeïsme.
Hier vindt u de folders over de voorbije thema’s.

Verschil tussen Godsdienst en Religie

Op deze website brengen we onder uw aandacht wat Boeddhisme en Hindoeïsme in uw leven zou kunnen betekenen.
Hindoeïsme is een godsdienst, het Boeddhisme is dat niet.
Beide leggen een verbinding naar de werkelijkheid van het mens-zijn.

Geen Godsdienst, wel een Religie

De leer van de Boeddha heet Dharma. Dis is geen godsdienstige leer. Het is veel meer een levensleer, een leefwijze of een religie.
Dus is het Boeddhisme is geen godsdienst.
Want de vraag of er een God of een hogere macht bestaat, was voor de Boeddha niet relevant.
Ook is het Boeddhisme ‘non theïstisch’. Dat betekent: het is een religie zonder God.
Bovendien erkent het Boeddhisme wel het bestaan van een God voor de andere wereldreligies.
Daarom is het Boeddhisme dus wel een religie.
Naast enkele praktische levensadviezen bevat het ook nog metafysische en mystieke elementen, zoals:

  • Geestelijk fijnstoffelijk werkgebied. Dit houdt zich bezig met puur bewustzijn.
  • De relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt.
  • Het proces van bewustwording in een wereld, die we zelf geschapen hebben en herscheppen.
  • Pure wetenschap, omdat het de volledige integratie van al het leven en zijn bewustzijnsvormen accepteert.

Levensbeschouwing

Het begrip ‘religie’ duidt op een levensbeschouwing, waarin het zoeken naar verbondenheid, verdieping en spiritualiteit centraal staat. Zonder dat dit allemaal heel precies is gedefinieerd.
Religio komt uit het Latijn en betekent: opnieuw verbinden.
Om verwarring tussen de begrippen godsdienst en religie te voorkomen, lijkt het beter om de leer van Boeddha te zien als een spiritualiteit of als een filosofische ethiek.

Naar website van Allerhanden