Buddha in Beeld

Sfeer van Buddha in Beeld
Sfeer van Buddha in Beeld

Buddha in Beeld is een jaarlijks terugkerende expositie over Boeddhisme en Hindoeïsme.
Met behulp van informatiekaartjes bij de beelden wordt de betekenis van het Boeddhabeeld eenvoudig en duidelijk uitgelegd.
Elk jaar een thema nieuw thema, waarin een bepaald aspect van de leer van Boeddha wordt belicht.
Deze expositie is interessant voor iedereen, die meer wil weten over deze Boeddhisme en Hindoeïsme.

Verschil tussen godsdienst en religie

Op deze website brengen we de waarde van Boeddhisme en Hindoeïsme voor de mens onder uw aandacht.
Hindoeïsme is een godsdienst, Boeddhisme niet. Beide leggen de verbinding naar de werkelijkheid van het mens-zijn.

Geen Godsdienst, wel religie

De leer van Boeddha is geen godsdienstige leer, maar in wezen een levensleer, een leefwijze of een religie. Het Boeddhisme is geen godsdienst. Want de vraag of er een God of een hogere macht bestaat is daar niet relevant. Het Boeddhisme is ‘non theïstisch’ (zonder god). Het Boeddhisme erkent het bestaan van een god in de andere wereldreligies.

Het Boeddhisme kan wel een religie worden genoemd. Het bevat naast een aantal praktische levensadviezen metafysische en mystieke elementen.

  • Het is het geestelijk fijn stoffelijk werkgebied. Houdt zich bezig met het pure bewustzijn.
  • Het is de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt.
  • Het is het bewustwordingsproces van een wereld, die wij zelf geschapen hebben en herscheppen.
  • Het mag pure wetenschap genoemd worden. Omdat het de volledige integratie van al het leven en zijn bewustzijnsvormen accepteert.

Het begrip ‘religie’ duidt op een levensbeschouwing, waarin het zoeken naar verbondenheid, verdieping en spiritualiteit centraal staat. Zonder dat dit allemaal precies moet worden gedefinieerd. Religio komt uit het Latijn en betekent: opnieuw verbonden.

Om verwarring tussen deze twee begrippen te voorkomen, is het beter de leer van Boeddha te zien als een spiritualiteit of een filosofische ethiek.

Naar website van Allerhanden