Buddha in Beeld

Sfeer van Buddha in Beeld
Sfeer van Buddha in Beeld

Buddha in Beeld is een jaarlijks te houden expositie over Boeddhisme en Hindoeïsme.
Met behulp van informatiekaartjes bij de beelden wordt de betekenis van het Boeddhabeeld uitgelegd.
Elk jaar wordt een thema gekozen, waarin een bepaald aspect van de leer van Boeddha wordt belicht.
Deze expositie is interessant voor iedereen, die meer wil weten over deze religies.

Verschil tussen godsdienst en religie

Op deze website zal de waarde van Boeddhisme en Hindoeïsme voor de mens onder de aandacht worden gebracht.
Hindoeïsme is een godsdienst, het Boeddhisme niet. Beide leggen de verbinding naar de werkelijkheid van het mens-zijn.

Geen Godsdienst, wel religie

De leer van Boeddha is geen godsdienstige leer, maar in wezen een levensleer, een leefwijze of een religie. Het Boeddhisme is geen godsdienst, omdat daar de vraag of God of een hogere macht bestaat, niet relevant is. Het Boeddhisme is met andere woorden ‘non-theïstisch’, alhoewel het Boeddhisme het bestaan van een god niet ontkent.

Het Boeddhisme kan wel een religie worden genoemd, omdat er naast een aantal praktische levensadviezen sprake is van metafysische en mystieke elementen.

  • Het is het geestelijk fijn stoffelijk werkgebied, dat zich bezighoudt met het pure bewustzijn.
  • Het is de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt.
  • Het is het bewustwordingsproces van een wereld, die wij zelf geschapen hebben en herscheppen.
  • Het mag pure wetenschap genoemd worden, aangezien het de volledige integratie van al het leven en zijn bewustzijnsvormen accepteert.

Het begrip ‘religie’ duidt op een levensbeschouwing, waarin het zoeken naar verbondenheid, verdieping en spiritualiteit centraal staat, zonder dat dit allemaal precies moet worden gedefinieerd. Religio komt uit het Latijn en betekent: opnieuw verbonden.

Om verwarring tussen deze twee begrippen te voorkomen, is het beter de leer van Boeddha te zien als een spiritualiteit of de filosofische ethiek.

Naar website van Allerhanden